Základní hra:
Olymp v ruinách           Řeka Styx                     Mínotaurův labyrint     Tartarus
                          
Rozšíření Héra:
Zahrada Hesperidek    Lerneanská bažina
         
Rozšíření Poseidón:
Polyfémův ostrov       Egejské moře
        
Rozšíření Héfaistos:
Vulkán                          Héfaistova kovárna
        
Bonusové mapy:
Thermopyly                 Uprostřed Egejského moře
           
Mapy ke stažení:   
Skalnatá  jezírka   
          

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich